en ro ru   


הכרת המים המינרלים של "רסאן" בתחרות שנערכה ב2002 במולדובה

זו לא הפעם הראשון שהעיתון המולדובני "קומסומולסקיה פרבדה במולדובה" עורך תחרות בנושא "המים המינרלים, המתוקים הטבעיים והמוגזים המיוצרים במולדובה".

חברת "רסאן" זכתה אף הפעם – בפעם השנייה בהכרת עממית לאומית – של מדינת מולדובה – הכרה שהינה יוקרתית וקשה להשגה.