en ro ru   


המים המינרלים של "רסאן" קיבלו אות הכרה 2003.

בשנת 2003 ערך העיתון המולדובני "קומסומולסקיה פרבדה במולדובה" סקר בקרב האוכלוסייה במדינה, סקר בו נשאלו האזרחים על חברת המים המוכרת ביותר.
על פי הסקר הסתבר שחברת המים המינרלים הטבעיים "רסאן" – היא החברה הידועה והמוכרת בקרב הציבור המולדובני.

ועל כך ניתנה לחברת "רסאן" "אות הכרה 2003" – האות אומרת שהמוצר מוכר ע"י רוב האוכלוסייה.