en ro ru   


המים המינרלים של חברת "רסאן" מנצחים בתחרות "Cristalina - 2003 Apa".

בחודש מאי 2003 נערכה ע"י חברת "Cristalina Apa" במסגרת תערוכת "Food & Drink", תחרות בנושא המים המינרלים הטבעיים.
ובתחרות זו זכו המים המינרלים של חברת "רסאן" להדים רבים וחברת "רסאן" קיבלה מדליה ותעודת הוקרה על איכות מוצרה.

בשנה זו הרחיבה חברת "רסאן" את יצור המים המינרלים, והעשירה את מוצריה בבקבוקים בנפחים של 2 ליטר
ו0.75 ליטר למסעדות ולבארים.