en ro ru   


ניצחון של המים המינרלים "רסאן" בתחרות הבין לאומית "Apa Cristalina-2004".

בסוף חודש מאי, בעיר קישינב, התקיימה התחרות "Apa Cristalina-2004" במסגרת תערוכת "Food and Drinks, Food Technology" בין הצרנים הדולים במולדובה, רומניה ואוקראינה.
התחרות הבין לאומית התחלקה לכמה סוגים: מים מינרלים טבעיים, מים רפואיים ומים לשתיה.
בחירה מוקדמת של המוצרים נעשת על ידי שופטים ממולדובה, שהמליצו על המים לתחרות אנונימית בגמר.

בקטגורית מים מינרלים טבעיים הציון היה בניקוד, לפי סימנים שונים. טסט נעשה אנונימי ללא נוכחות יצרנים, לפי מראה כללי, ריח, טעם ועוד.
החלטת השופתים הייתה: מקום ראשון ומדליית זהב למים מינראליים של "רסאן"!
ישנם תעודות, שהתקבלו בתחרות.