en ro ru   


2004 - קישינב, בתחרות הבין לאומית "Apa Cristalina-2004",
מי "רסאן" זכו במדליית זהב בקטגוריית "מים מינרלים טיבעיים".

2003 - מי "רסאן" זוכים בתחרות "Apa Cristalina-2003", שהתקיימה בקישינב, מולדובה
בתערוכת "Food & Drinks".

2003 - בתערוכה/תחרות השביעית הבין לאומית המיקצועית "2003 - AQUABEER"
שהתקיימה באודסה, אוקראינה
"רסאן" זכתה במדליית זהב בקטגוריה
"שתייה טיבעית רפואית - מי שולחן מינרלים".

2000 - בתחרות השביעית הבין לאומית מיקצועית
"Food & Drinks, Food Technology",
שהתקיימה בקישינב, מולדובה
מי "רסאן" הוצגו עם ה"Grand Prix".

2000 - בתחרות הבין לאומית "2000 - AQUABEER & INFOOD"
שהתקיימה באודסה, זכתה "רסאן" במדליית זהב
בקטגוריית מים מינרליים שולחניים בילתי מוגזים.

1999 - בתחרות הטעימות הבין לאומית של מים מינרלים שולחניים
"99 - AQUABEER & INFOOD", שהתקיימה באודסה, אוקראינה
מי "רסאן" זכו במדליית זהב.

1999 - בתחרות הבין לאומית למשקאות "ALCO+SOFT '99"
שהתקיימה בקייב, אוקראינה
זכתה "רסאן" במקום שלישי ותעודת דיפלומה.

1998 - בתחרות הטעימות "Sanit Petersburg Beer Auction"
שהתקיימה בסנט פטרסבורג, רוסיה
מי "רסאן" זכו במדליית ארד.