en ro ru  


ההצלחה הגדולה של המים "רסאן" בתחרות הבין לאומית בארה"ב.

בפברואר השנה המים המינרלים של "רסאן" השתתפו בפעם השניה בתחרות היוקרתית מס' 12 "Berkeley Springs International Water Tasting" בארה"ב בעיר Berkeley Strings.
תוצאות השופטים, ללא נציגי החברה: המים המינרלים הטבעים של "רסאן" קיבלו ציון של 493 נקודות (ב- 2001 – 411 נקודות) והוענק מקום 4 מכובד בקטגוריה "The Carbonated Bottled Water". החברה קיבלה גם תעודות על הזכייה.