en ru heb 


Apa minerală “RESAN” a fost recunoscută ca produs
“de coşer”.


07 octombrie 2010 apa minerală “RESAN” a fost recunoscută
ca produs “de coşer” de către Ravinatul Principal
din Israel.

“Coşer” înseamnă o complexitate de reguli, ce confirmă
calitatea înaltă a produsului.

Pentru a primi Certificat de Coşer, produsul susţine
un examen foarte serios.