en ru heb 


În aprilie 2002 ÎM „RESAN” SRL a devenit prima întreprindere din Moldova, care a primit certificatul HACCP.

Organizaţia internaţională de certificare “TUV CERT” situată în oraşul Hannover, Germania a înmânat ÎM “RESAN” certificatul de implementare a sistemului НАССР (Hazard Analysis Critical Control Point System – “Analiza riscurilor şi punctelor critice de control”.

Sistemul HACCP este o reglementare specifică industriei alimentare şi se referă la ţinerea sub control, prin reglementări adecvate scrise, a surselor de pericol privind infectarea alimentelor.

HACCP este o metodă raţională şi efectivă de asigurare a securităţii produselor alimentare de la strângerea materiei prime până la consumarea produsului finit. Această metodă a fost acceptată de organizaţiile internaţionale ca drept cea mai eficientă metodă de control al maladiilor provenite de la produsele alimentare. Prevenirea problemelor din timp este scopul principal, care se află la baza oricărui sistem HACCP. La dezvoltarea planurilor HACCP sunt întrebuinţate şapte principii de bază, care duc la atingerea scopului iniţial. Aceste principii includ analiza riscului, identificarea punctelor critice de control (PCC), stabilirea limitelor critice, proceduri de monitorizare, acţiuni corective, proceduri de verificare, şi documentarea înregistrărilor şi păstrarea lor. Într-un aşa sistem, dacă are loc vre-o deviere indicând că controlul a fost pierdut, devierea dată este identificată şi sunt luate acţiunile corespunzătoare pentru a restabili controlul într-un mod oportun pentru a garanta că produsele supuse riscului potenţial nu vor ajunge la consumator.

Pentru ÎM „RESAN” SRL – sistemul HACCP este un sistem de gestionare în care securitatea produsului este orientată spre analiza şi controlul riscurilor biologice, chimice şi fizice de la producerea, procurarea şi manipularea materiei prime, până la producere, distribuire şi consumul produsului finit.

Certificatul HACCP pentru apa minerală naturală “RESAN” este o garanţie a calităţii produsului, bucurându-se de o largă popularitate printre consumatori.